Ngày khởi chiếu:
Thể loại:
Đạo diễn:
Diễn viên:
Thời lượng:
Định dạng:
Ngôn ngữ phim:
Đánh giá:

HÚNG NHẠI - HỒI KẾT (16+) XEM LỊCH CHIẾU

BÍ MẬT SAU ÁNH MẮT (16+) XEM LỊCH CHIẾU

HAY KHÔNG BẰNG HÊN (16+) XEM LỊCH CHIẾU

VICTOR FRANKENSTEIN XEM LỊCH CHIẾU

CHÚ KHỦNG LONG TỐT BỤNG XEM LỊCH CHIẾU

YÊU (16+) XEM LỊCH CHIẾU


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10