Ngày khởi chiếu:
Thể loại:
Đạo diễn:
Diễn viên:
Thời lượng:
Định dạng:
Ngôn ngữ phim:
Đánh giá:

CIVIL WAR (2D)(16+) XEM LỊCH CHIẾU

CIVIL WAR (3D)(16+) XEM LỊCH CHIẾU

CẬU BÉ RỪNG XANH(2D) XEM LỊCH CHIẾU

LẬT MẶT 2: PHIM TRƯỜNG (16+) XEM LỊCH CHIẾU

TRUY SÁT (16+) XEM LỊCH CHIẾU


Nội dung khi không có video

TRAILER PHIM: THOR 2 (DIGITAL)

CHIA SẼ:

CHIA SẼ:

TẠI: RẠP 212


240 Đường 3/2 - Q.10